WIJ GRAVITAS

Nabestaandenbegeleiding

Dit is de privacyverklaring van Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding. Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Toestemming

Iedere cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met deze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring zal informatie worden verstrekt over de persoonsgegevens welke Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding verwerkt. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Wij publiceren de laatste versie op onze website. Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding zal zich tot het uiterste inspannen om de belangen van haar cliënten te dienen en zal het nalaten om activiteiten te ontplooien danwel handelingen te verrichten welke het belang van haar cliënten schaden.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IBAN
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie en leggen hiervan een dossier aan. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookiebeleid

Wij maken op onze website gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken deze uitsluitend om de website gebruikersvriendelijk te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan en om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruikersgemak van de website beperkt wordt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijgra.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk vier weken later op uw verzoek .

Hoe Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding persoonsgegevens beveiligt

Wij Gravitas Nabestaandenbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijgra.nl.

Contact

Wilt u contact opnemen, vul dan hiernaast een

bericht in of bel/mail naar onderstaande gegevens.

Postbus 64
1606 ZH VENHUIZEN
80465471

Wij maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over u verzamelen en uw internetgedrag volgen. Lees meer over cookies en online privacy.